ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Матеріали приймаються лише у форматі документа Microsoft Word (*.doc або *.docx);

 

Мова тез / статті: українська / англійська. 

Публікація іншими мовами (польська, румунська, узбецька, казахська та ін.) можлива лише якщо наукова робота написана носіями цих мов. Відповідальність за перевірку тексту на граматичні та інші помилки у такому випадку покладається на автора(ів). Рекомендована мова для написання наукових робіт - англійська.

 

Основні вимоги:

 книжкова орієнтація сторінки (якщо є великі малюнки чи таблиці - їх можна перевернути на 90°, однак перевертання сторінки в альбомний формат не допускається);

 поля документа: по 2 см з кожного боку;

 шрифт: Times New Roman, 14;

 міжрядковий інтервал: 1,5.

 

Об'єм тез / статті: від 2 до 20 сторінок залежно від умов конференції (дивитися на сторінці конференції).

До публікації приймаються оригінальні та оглядові роботи. Всі ресурси, що використовуються, повинні бути відображені в списку джерел і містити посилання, DOI або докладний опис відповідно до одного з міжнародних форматів цитування.

 

Порядок розміщення інформації в тезах / статті:

 

 ПІБ авторів повністю: напівжирний шрифт, вирівнювання по центру;

 вчений ступінь, звання, посада (якщо є): звичайний шрифт, вирівнювання по центру;

 місце роботи або навчання, країна: курсивом, вирівнювання по центру;

 назва тез / статті: напівжирний шрифт, вирівнювання по центру;

 анотація (обов'язкова лише для робіт від 5 сторінок): не менше 150 символів, курсивом, вирівнювання по ширині;

 ключові слова (обов'язкові лише для робіт від 5 сторінок): не менше 3 слів, курсивом, вирівнювання по ширині;

 основний текст тез / статті: вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1,25 см;

 список джерел: оформляється в порядку згадування у тексті в будь-якому з чинних форматів цитування (ДСТУ 8302:2015 / ДСТУ 7.1:2006 / АРА / АМА / Chicago / Harvard тощо).

 

Список джерел наводиться в кінці документу. Заборонено використання підстрочних виносок для зазначення використаних джерел. Такі виноски можуть використовуватися лише для відображення додаткової до тексту роботи інформації.

 

На всі рисунки і таблиці по тексту даються посилання (например: рис. 1. або табл. 1).

Розмір шрифтів в таблицях та рисунках має бути не меншим за Times New Roman, 8.

Усі формули в роботі набираються в редакторі формул Microsoft Word і нумеруються праворуч, наприклад (1), (2).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ:

Прізвище Ім'я По батькові

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

 

Прізвище Ім'я По батькові

студент III курсу

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

 

Назва тез / статті

 

Анотація*. Текст анотації (не менше 150 символів).

Ключові слова*: ключове слово 1; ключове слово 2; ключове слово 3.

 

Основний текст тез/статті. Основний текст тез/статті. Основний текст тез/статті. Основний текст тез/статті. Основний текст тез/статті...

 

Список джерел:

  • Джерело 1.
  • Джерело 2.
  • Джерело 3.

* необхідні тільки якщо робота обсягом більше 5 сторінок.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РИСУНКІВ:

Основний текст тез/статті (рис. 1).

Рис. 1. Назва рисунка

 

Продовження тексту тез/статті.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ:

Основний текст тез/статті (табл. 1).

Таблиця 1

Назва таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження тексту тез/статті.